Solarna elektrana na krovu zgrade Općine Konavle stavljena u pogon

Solarna elektrana postavljena na krov zgrade Općine Konavle danas je stavljena u pogon!
Realizacija ovog projekta je počela sredinom 2019 godine, kada je predan projektni zadatak projektantima. Nakon toga je slijedilo apliciranje projekta prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje je u studenom 2020 godine dobiveno pozitivno rješenje, a Fond odobrio sufinanciranje u iznosu od 75 %, nakon čega je ČIZK uredno provela natječaj te odabrala najpovoljnijeg izvođača te sada kreće u realizaciju navedenog projekta.
Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. na zgradi je napravila elektranu nazivne snage izmjenjivača 10 kW i vršne snage fotonaponskog generatora 10,08 kW.
Vrijednost navedenih radova je 139.965,00 kn (bez PDV-a), od čega 104.973,75 kn (bez PDV-a) je financirano od strane Fonda, a ostatak je pokrila ČIZK.