Poziv na sjednicu Općinskog vijeća (25.travnja 2022. u 18 sati)

Sazivam 6.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 25.travnja 2022.g. (ponedjeljak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021.g.
2. Prijedlog Odluke o reguliranju prometa u staroj gradskoj jezgri Cavtata
3. Prijedlog Odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture na nekretninama u k.o. Čilipi kao javnog dobra u općoj uporabi
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Konavle
5. Prijedlog Zaključka o nadopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle
6. Izvješće o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2021.g.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.g.
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g.
9. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.
10. Izvještaj o izvršenju Programa utroška turističke pristojbe u 2021.g.
11. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Konavle
12. Zaklada Otac „Ivan Fiorović“ – izvješće o radu i izvješće o prihodima i rashodima
13. Prijedlog Odluke o razrješenju upravitelja Zaklade „Otac Ivan Fiorović“
14. Prijedlog Odluke o imenovanju upravitelja Zaklade „Otac Ivan Fiorović“
15. Statut Javne vatrogasne postrojbe Konavle – suglasnost
16. Prijedlog Odluke o prodaji čest.zgr. 116 i 117 te čest.zem. 2259/9 sve upisane u z.ul.427 k.o. Đurinići, ukupne površine 878 m2 , u naravi bivši restoran u Moluntu