Poziv na 7.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (6. lipnja 2022. godine, 19 sati)

Sazivam 7.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 6. lipnja 2022.g. (ponedjeljak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2021.g.
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Općine Konavle za 2021.g.
3. Prijedlog prve izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2022.g.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2022.g.
5. Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Konavle za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete – unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području Općine Konavle.
6. Prijedlog prve izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.
7. Prijedlog prve izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.
8. Prijedlog prve izmjene programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2022.g.
9. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2022.g.
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.
11. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Novalje i Općine Konavle.
12. Prijedlog Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Novalje i Općine Konavle.
13. Muzeji & Galerije Konavala – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021.g.
14. Muzeji & Galerije Konavala – suglasnost za plaćanje 90.000,00 kuna za otkup slike Konavoski tkalci.
15. Dječji vrtić Konavle – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021.g.
16. Dom za starije i nemoćne Konavle – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021.g.
17. Konavosko komunalno društvo d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021.g.
18. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021.g.
19. Javna vatrogasna postrojba Konavle – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021.g.
20. Strategija razvoja urbanog područja Dubrovnik (Općina Konavle,Općina Dubrovačko Primorje,Općina Župa Dubrovačka)
21. Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika Općine Konavle
22. Odluka o izmjeni odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konavle

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović,v.r.

KLASA:021-01/22-01/07

UR.BROJ:2117/02-03/1-22-1

Cavtat,26. svibnja 2022.g.