Napreduju radovi na Ljetnom kinu Cavtat!

U tijeku je prva faza radova na uređenju Ljetnog kina Cavtat, projekta za koji je Općini Konavle dodijeljeno 300 tisuća kuna od strane Ministarstva kulture i medija.
U sklopu radova već je uređen sanitarni čvor, a u tijeku su radovi na zidu i uređenju kina.
Ovaj projekt izabran je kao jedan od programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu za gradnju, rekonstrukciju i opremanje kulturne infrastrukture Ministarstva kulture i medija. Na poziv je svojedobno pristiglo 637 prijava, a odobreno je njih ukupno 219 diljem RH.
Podsjetimo, Općina Konavle je koncem 2020. godine, nakon 20 godina, ponovno preuzela u posjed ljetno kino, vrlo vrijednu nekretninu koja se nalazi ispod mauzoleja obitelji Račić.
Desetljećima su generacije Cavtaćana tamo uživale u filmskim projekcijama, a Općina Konavle u suradnji s TZ općine Konavle namjerava ponovo otvoriti ljetno kino i ljetnu pozornicu.
Također, vrijedi napomenuti kako će se u zimskom razdoblju ta nekretnina koristiti kao polivalentno igralište.