UREĐENJE MOLUNTA Općina Konavle nakon završetka asfaltiranja uredila dječje igralište, slijede daljnja ulaganja

Općina Konavle napravila je zamjenu podloge i oštećenih igrala na dječjem igralištu u Moluntu, a sve u sklopu uređenja mjesta nakon završetka asfaltiranja i prethodno postavljenog sustava odvodnje.
Nakon ovih radova uslijed će postavljanje klupa, arli za hortikulturno uređenje i drugi elementi.
Podsjetimo, nedavno su završeni radovi asfaltiranja ceste kroz Molunat kojem je prethodila izgradnja glavnom sustava odvodnje DN 250 duljine 1800 metara, na kojeg se priključuju ostali gravitacijski primarni i sekundarni kolektori ukupne duljine 2300 metara i tlačni cjevovod 1100 metara. Na cijelom sustavu se nalaze i 3 crpne stanice ukupnog kapaciteta 30 l/s.
Vodoopskrbna mreža DN 160 i DN 100 su izgrađene u duljini 4200 metara. Vrijednost tog projekta je veća od 12 milijuna kuna, a valja napomenuti kako napreduju i radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda i podmorskog ispusta za naselje Molunat, a završetak tog 8,6 milijuna kuna (bez PDV-a) vrijednog objekta očekuje se do kraja godine