Otvorenje izložbe “Milom Cavtatu uspomena” u Kući Bukovac

Povodom 100. obljetnice smrti Vlaha Bukovca u Kući Bukovac u četvrtak, 3. studenog 2022. godine u 19 sati otvaramo izložbu Milom Cavtatu uspomena – Vlaho Bukovac u kolektivnoj memoriji Cavtata, javljaju iz Muzeja i galerija Konavala.
Ovom izložbom namjera nam je predstaviti Bukovčeva djela koja je, kao dar i uspomenu, ostavio rodnom Cavtatu. Prvenstveno je riječ o slikama i scenografskim kompozicijama poklonjenim cavtatskim crkvenim institucijama, župnoj crkvi sv. Nikole i franjevačkoj crkvi Gospe od Snijega.
Za mjesni društveni prostor novoosnovanog društva Epidaur, kasnije prostorije društva Zora, Bukovac je naslikao veliku kompoziciju nazvanu Karneval u Epidaurusu. To će biti rijedak portret gotovo čitavog mjesta, barem onih stanovnika koji su svojim društvenim, političkim ili kulturnim angažmanom zadužili Cavtat s kraja 19. stoljeća, a za koji se u Kući Bukovac čuva nekoliko skica u olovci.
Cavtat je bio čest motiv Bukovčevih slika još od najranijih vremena. Povezanost s rodnim krajem osjeća se još od prve sačuvane vedute koju je mali Biagio Fagioni naslikao s otprilike jedanaest godina, a kasnije ponavljao iz raznih perspektiva.
Milom Cavtatu uspomena posveta je koju Bukovac bilježi na slici evanđelista Ivana, koju ćete imati priliku vidjeti, uz ostale evanđeliste, izloženu prvi put izvan svoje matične pozicije u svetištu crkve sv. Nikole.