Predstavljanje knjige Nika Kapetanića ”Konavjani, i ovi i oni”

“Konavjani, i ovi i oni” nova je knjiga autora Nika Kapetanića koja će biti predstavljena u petak, 4. studenog u 18 sati u prostoru Matice hrvatske na Grudi. Na predstavljanju će sudjelovati Josip Belamarić, Slavica Stojan kao i Antonija Rusković Radonić.