Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle, općinski načelnik Općine Konavle raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima
iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle

U akademskoj godini 2022./ 2023. dodijelit će se:

ZA STUDENTE – 30 stipendija

Pravo na natjecanje za stipendije imaju studenti koji ispunjavaju:

– uvjet prihoda – studenti trebaju biti iz obitelji kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi 2.000,00 kuna
– uvjet ocjene – studenti koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske te koji imaju prebivalište na području Općine Konavle najmanje jednu godinu prije podnošenja zamolbe uz uvjet da redovito upisuju akademsku godinu.
Prijave se podnose Upravnom odjelu za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti Općine Konavle.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

1. zahtjev (dostupan na www.opcinakonavle.hr)
2. osobnu iskaznicu (preslika)
3. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu razreda ili studija (original)
4. studenti prve godine- svjedodžba četvrtog razreda (preslika)
studenti viših godina studija -prijepis ocjena prethodne godine studija (original);
5. potvrdu o prebivalištu za sve članove obitelji u (MUP – original/ E-građani)
6. izjava o članovima zajedničkog kućanstva ( dostupna na www.opcinakonavle.hr )
7. izjavu o ne primanju druge stipendije ( dostupna na www.opcinakonavle.hr )
8. potvrde o primanjima članova obitelji za prethodna tri mjeseca ( rujan, kolovoz i srpanj 2022.g. ) i to za:
– zaposlene osobe: potvrdu poslodavca o prihodima (IP obrazac)
( pod prihodima se podrazumijeva neto iznos plaće – bez prijevoza, a krediti, ovrhe, članstva i sl. se ne izuzimaju iz prihoda)
– nezaposlene radno sposobne osobe: potvrda da se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje
– osobe u mirovini: potvrde o isplaćenim mirovinama ili uvjerenje od HZMO da osoba starija od 65 godina nije korisnik mirovine
– osobe na rodiljnom dopustu: potvrde o visini plaće ili potvrde sa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
– osobe na bolovanju : potvrde o visini plaće i/ili potvrde sa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ukoliko je podnositelj prijave iz obitelji koja ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, umjesto potvrde, iz točke 7.) prilaže rješenje i potvrdu o posljednjoj isplati Centra za socijalnu skrb.

U slučaju razvedenih roditelja, onaj roditelj kojemu je dijete povjereno pravomoćnom sudskom odlukom dužan je dostaviti potvrdu o svojim primanjima za tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva zajedno s pravomoćnom sudskom odlukom o razvodu braka kojom je utvrđena visina alimentacije, a navedeni se iznosi zbrajaju i uračunavaju u prosjek mjesečnih primanja.

Prebivalište drugog roditelja (kojemu dijete nije povjereno) ne mora nužno biti na području Općine Konavle, te podnositelj zahtjeva nije obvezan dostaviti uvjerenje o prebivalištu za istog.

Ukoliko je otac djeteta naveden u rodnom listu, a roditelji nikad nisu bili u braku, majka je dužna dostaviti primanja oca ili sudsku odluku o utvrđenoj visini alimentacije (koju treba dobiti sudskom tužbom radi dobrobiti djeteta)

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u zatvorenim omotnicama osobno ili putem pošte na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat s naznakom „Natječaj za stipendije 2 – ne otvarati!“.
Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice općine http://www.opcinakonavle.hr , odnosno koji se mogu dobiti u pisarnici Općine.
Natječaj za 2022./2023. godinu objavljen je 08. studenoga 2022. godine i bit će otvoren do 23. studenoga 2022. godine.
Odsjek za društvene djelatnosti na raspolaganju je za konzultacije i pojašnjenja eventualnih nejasnoća vezanih uz natječaj na broj telefona: 020/479872.
Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

Općinski načelnik
Božo Lasić, dipl.iur.

DOKUMENTACIJA:

PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. – STUDENTI IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA
IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA
IZJAVA O NEPRIMANJU DRUGE STIPENDIJE