Natječaj za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Konavle

Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i studenata s područja Općine Konavle, općinski načelnik Općine Konavle raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim
studentima s područja Općine Konavle

U akademskoj godini 2022./2023. dodijelit će se:

ZA STUDENTE – 35 STIPENDIJA

a) studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili odličan uspjeh ( 5 stipendija )
b) studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili vrlo dobar i odličan uspjeh ( 30 stipendija )

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih oblika novčane potpore s osnove školovanja.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske te koji imaju prebivalište na području Općine Konavle najmanje jednu godinu prije podnošenja zamolbe uz uvjet da redovito upisuju akademsku godinu.

Prijave se podnose Upravnom odjelu za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Prijava na natječaj treba sadržavati:

1. prijava (dostupna na www.opcinakonavle.hr )
2. osobnu iskaznicu (preslika)
3. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu studija (original)
4. potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne godine
– studenti prve godine- svjedodžbe sva 4 razreda srednje škole (preslika)
– studenti viših godina studija -prijepis ocjena prethodne godine studija (original);
5. potvrdu o prebivalištu (original)
6. izjavu o ne primanju druge stipendije ( dostupna na www.opcinakonavle.hr )

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u zatvorenim omotnicama osobno ili putem pošte na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat s naznakom „Natječaj za stipendije 1- ne otvarati!“.
Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice Općine http://www.opcinakonavle.hr , odnosno koji se mogu dobiti u pisarnici Općine.
Natječaj za 2022./2023. godinu objavljen je 08. studenoga 2022. godine i bit će otvoren do 23. studenoga 2022. godine.
Odsjek za društvene djelatnosti na raspolaganju je za konzultacije i pojašnjenja eventualnih nejasnoća vezanih uz natječaj na broj telefona: 020/479872.
Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

Općinski načelnik
Božo Lasić, dipl.iur.

DOKUMENTACIJA:

PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. – USPJEŠNI I DAROVITI STUDENTI
IZJAVA O NEPRIMANJU DRUGE STIPENDIJE