Smanjenje naknade za zaštitu voda na području naselja Gruda

Naše korisnike na području naselja Gruda, koji su priključeni na sustav javne odvodnje od veljače očekuje smanjenje naknade za zaštitu voda, javljaju iz Konavoskog komunalnog društva. Hrvatske vode izdale su 24.01.2023. godine rješenje kojim se primjenjuje korekcijski koeficijent k2 u iznosu od 0,3 za 2023. pri obračunu naknade za zaštitu voda za korisnike vodnih usluga koji su priključeni na sustav javne odvodnje s biljnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Temeljem analitičkih izvješća vanjskog ovlaštenog laboratorija o radu BUPOV-a utvrđeno je da se postigao zahtjevani stupanj pročišćavanja, te se sukladno propisima, rješenjem Hrvatskih voda umanjuje iznos naknade za zaštitu voda na području gdje se postigao zahtijevani učinak pročišćavanja otpadnih voda. Našim korisnicima vodnih usluga priključenim na BUPOV time se naknada za zaštitu voda obračunava u visini 30 posto pune naknade. To znači da se tim korisnicima naknada za zaštitu voda smanjuje sa dosadašnjih 0,17917579 eur (1,35 kn) na 0,05375274 eur (0,41 kn) po m3 isporučene vode. Smanjenje će biti vidljivo na računima koji će korisnici zaprimiti u veljači za potrošnju vode u mjesecu siječnju. Korisnicima koji nisu priključeni na sustav odvodnje i pročišćavanja, odnosno onima koji imaju samo uslugu isporuke vode naknada za zaštitu voda se ne smanjuje, odnosno ostaje 0,17917579 eur (1,35 kn) po m3 isporučene vode.