Načelnik Lasić potpisao ugovor sa Županijom: Odobrena sredstva za uređenje zelene površine oko škole u Pridvorju

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić potpisao je u srijedu u Dubrovniku sa županom Nikolom Dobroslavićem Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza za potrebe projekata sufinanciranih u okviru Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata.
Radi se o projektu za koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio sredstva Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao nositelju projekta, a odnose se na radove, opremu i usluge za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama.
Dubrovačko-neretvanska županija na ovaj je Javni poziv podnijela dvije prijave, koje se odnose na tri projekta – uređenje edukativne pješačko-biciklističke staze u Orebiću, uređenje zelene površine oko Područne škole u Pridvorju te uređenje zelene površine na području bivše Stare bolnice u Dubrovniku.
Ukupna osigurana sredstva su 626.906,25 eura, a Fond će sufinancirati 80 posto iznosa.
”Mi smo najveća općina u županiji, među najvećima u Hrvatskoj i nama je u interesu da disperzivno razvijamo sva mjesta, a i ovi projekti, koji se odnose na ekološko osvješćivanje, su jedan od načina. Imamo niz projekata koji se odnose na uređenje krajobraza, biciklističkih staza i sl., i ovaj je isto na tom tragu“, kazao je načelnik Lasić te zahvalio Županiji.