SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: Dopunama demografskih mjera uvedena pomoć srednjoškolcima kojima je autobusna stanica daleko od kuće

U Cavtatu je u četvrtak održana 14. sjednica Općine Konavle na kojoj su usvojeni Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti – komunalni linijski prijevoz putnika, Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju knjižnične djelatnosti, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu i Prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Konavle.

Usvojena su i dva Prijedloga Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture na nekeretninama u k.o Obod kao javnog dobra u općoj uporabi, potom Prijedlog Zaključka o nadopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle kao i Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Ugovora o financiranju i gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture – Marina Cavtat & Resort d.o.o., a donesena je i Odluke o visini zakupnine korištenja javnih površina kao i Prijedlog Plana i programa upravljanja javnim površinama.

 

Marina Cavtat & Resort

U obrazloženju točke dnevnog reda koja se odnosi na ovaj projekt, pročelnik Miljenko Mikulić je rekao kako su pravnici pregledali i usuglasili stavke Ugovora te kako je Općina dužna regulirati odnose s investitorom s obzirom da je riječ o projektu koji je proglašen od strateškog interesa za RH.

”Investitor je dužan dostaviti bankovnu garanciju i deponirati 50 posto iznosa procjenjene investicije, a Općina je provoditelj postupka javne nabave”, rekao je pročelnik Mikulić.

Uređivanje poljoprivrednih zemljišta

Pročelnik Pušić rekao je kako je donošenje Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu preduvjet za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem.

”Odluka propisuje da se za poljoprivredna zemljišta mora provoditi minimalno nužno održavanje, sprečavanje okorovljenosti, suzbijanje štetnika, održavanje strukture tla, održavanje živica i međa, poljskih puteva. Propisuje se da se zabranjuje nasipanje poljoprivrednih površina, zabranjuje se odlaganje kamp kućica, neregistriranih motornih vozila, kontejnera i slično.Cilj odluke je osiguravanje održavanja proizvodnje, poboljšavanje kvalitete tla, otpornost na sušu i eroziju tla itd.”, rekao je pročelnik Pušić ističući kako je kontekst Odluke spriječiti zapuštanje poljoprivrednih zemljišta, ne represivno djelovati na osobe koje aktivno koriste manje pomoćne objekte koje u naravi imaju istu ulogu kao kućerice na svojim zemljištima.

Dopuna programa demografskih mjera

”Sva djeca koja idu u osnovnu školu imaju pravo na besplatni prijevoz, a odlučili smo uvesti još jednu mjeru. Za svu djecu koja idu u srednju školu, a autobusna stanica im je više od 2 kilometra od mjesta stanovanja davat ćemo mjesečno 30 eura. To je otprilike iznos za gorivo roditeljima koji dovoze djecu do autobusa”, rekao je načelnik Lasić.