Izabran novi vizualni identitet destinacije Cavtat – Konavle!

Nakon što je u veljači Turistička zajednica općine Konavle objavila Javni natječaj za odabir vizualnog identiteta destinacije Cavtat-Konavle na isti su pristigla 43 rada od 24 autora.
Cilj natječaja bio je postići prepoznatljiv, originalan i suvremen vizualni identitet destinacije Cavtat – Konavle kao temelj sustavne komunikacije prema turistima, partnerima i javnosti.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Konavle na svojoj 13. sjednici koja je održana dana 20.04.2023. donijelo je odluku o izboru novog vizualnog identiteta destinacije Cavtat-Konavle.

Od svih pristiglih radova najbolje ocijenjen je rad autora Ivice Mezei-a, Studio 404 te je samim tim i odabran kao novi vizualni identitet destinacije Cavtat-Konavle.

Drugonagrađeni rad je rad autorica Dore Mojaš i Made Miličević, Linear studio d.o.o.

Trećenagrađeni rad je rad autora Pera Mrnarevića, Obrt za dizajn Petite sea.

Izražavajući zadovoljstvo velikim brojem pristiglih kvalitetnih radova TZ općine Konavle zahvaljuje svim autorima na sudjelovanju na Natječaju, te izražava sigurnost da će novi vizualni identitet svojom vizualnom porukom pridonijeti sveukupnoj upečatljivosti i atraktivnosti destinacije te u konačnici, povećati prepoznatljivost Cavtata i Konavala kao cjeline u svoj različitosti njihove ponude i sadržaja.