Poziv na sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (srijeda, 28. lipnja 2023. u 17 sati)

Sazivam 15.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 30. lipnja 2023.g. ( petak)
u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatnog odbora.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2022. (Opisni dio i Financijski dio)
3. Odluka o raspodjeli rezultata Općine Konavle za 2022. i načinu korištenja viška prihoda
4. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
5. Izvješće o izvršavanju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022.g.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022.g.
8. Izvješće o izvršenju Programa socijalno – zdravstvenih potreba u 2022.g.
9. Izvješće o izvršenju Programa utroška turističke pristojbe u 2022.g.
10. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.g.
11. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – financijsko izvješće za 2022.g.
12. Konavosko komunalno društvo d.o.o. – financijsko izvješće za 2022.g.
13. Poslovna zona Čilipi d.o.o. – financijsko izvješće za 2022.g.
14. Zaklada Otac Ivan Fiorović – financijsko izvješće za 2022.g.
15. Dječji vrtić Konavle – financijsko izvješće za 2022.g. (Prvi dio i Drugi dio)
16. Muzeji i galerije Konavala – financijsko izvješće za 2022.g (Prvi dio i Drugi dio)
17. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle – financijsko izvješće za 2022.g. (Prvi dio i Drugi dio)
18. Javna vatrogasna postrojba Konavle – financijsko izvješće za 2022.g.
19. Prijedlog 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle.
20. Prijedlog 1. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.
21. Prijedlog 1. izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023.g.
22. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2023. godini
23. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Konavle
24. Prijedlog Odluke o naknadama članovima i predsjedniku Općinskog vijeća Općine Konavle.
25. Prijedlog Odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja.
26. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Konavle za 2023.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

KLASA:024-02/23-01/15
UR.BROJ:2117-02-03/1-23-1

Cavtat,19. lipnja 2023.g