Obavijest o Javnoj raspravi studije utjecaja na okoliš ceste Dubrovnik – Zračna luka (Čilipi)

Obavijest o Javnoj raspravi studije utjecaja na okoliš ceste Dubrovnik – Zračna luka (Čilipi)

 

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

JAVNU RASPRAVU
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
CESTE DUBROVNIK-ZRAČNA LUKA (ČILIPI)
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. donijelo je Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik-Zračna luka (Čilipi), Dubrovačko-neretvanska županija, u daljnjem tekstu: Studija. Prema zamolbi za pravnu pomoć javnu raspravu o Studiji koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.
2. Javna rasprava o Studiji trajat će 30 dana, u vremenu od 16. kolovoza do 14. rujna 2023.
3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, u službenim prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, te u službenim prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 7, Cavtat, u roku određenom za javnu raspravu, svakog radnog dana od 9:00 –12:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i netehnički sažetak Studije te knjiga primjedbi. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
4. Javno izlaganje o Studiji održat će se u utorak, 5. rujna 2023. u 17:00 sati, u zgradi sveučilišnog kampusa Sveučilišta u Dubrovniku (stara bolnica), Branitelja Dubrovnika 41 u Dubrovniku.
5. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.
6. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Prateća dokumentacija:

Obavijest o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik-Zračna luka (Čilipi), sukladno Odluci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o upućivanju Studije na javnu raspravu (KLASA: UP/I-351-03/21-08/41, URBROJ: 517-05-1-2-23-11 od 5. lipnja 2023.).

 Studija o utjecaju na okoliš
Studija o utjecaju na okoliš – knjiga priloga
Netehnički sažetak