Općini Konavle na natječaju FZOEU-a odobrena sredstva za nabavu dodatnih kontejnera

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) sufinancirat će nabavu dodatne komunalne opreme Općini Konavle, točnije kontejnere i polupodzemne spremnike velike zapremnine, a koji su Čistoći i zelenilu Konavle d.o.o. potrebni u službi efikasne oraganizacije novog sustava gospodarenja otpadom. Odobreno sufinanciranje iznosi 116.124,00 eura, odnosno 80 posto od vrijednosti predviđene opreme.
Općini konavle ovo je drugi ugovor s FZOEU-om za nabavku komunalne opreme temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (prethodno odobrena nabavka preše, mobilnog kontejnera s kompaktorom, sustava za online praćenje korisničkih računa i sustava za identifikaciju na vozilima).
Podsjetimo, još ranije je u svrhu novog sustava gospodarenja otpadom Općina Konavle sredsvima EU financirala izgradnju Reciklažnog dvorišta u Konavlima, zatim nabavu četiri tisuće spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabavu 1300 kompostera kao i projekt informativno izobraznih aktivnosti za korisnike.