Poziv za sudjelovanje u anketi za izradu SECAPA-a (Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama)

Općina Konavle započela je s izradom SECAP-a (Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama), a sredstva su osigurana prijavom na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i cilj je izraditi dokument do kraja veljače 2024. godine.
SECAP bi trebao identificirati precizne i jasne odrednice za buduću provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na lokalnoj razini. Izradom i prihvaćanjem SECAP-a postavljaju se temelji za energetski održivu općinu, a definirane mjere unutar SECAP-a će, prateći opredjeljenje EU prema politici zelene tranzicije, Općini Konavle omogućiti pristup financijskim mehanizmima usmjerenim na provedbu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.
Također, Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o pristupanju Općine Konavle Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, što zapravo predstavlja preduvjet za izradu SECAP-a.
Slijedom navednoga, a u cilju prikupljanja podataka potrebnih za izradu SECAP-a, najsrdačnije Vas molimo da sudjelujete u kratkoj anketi u nastavku. Anketa je namijenjena stalno nastanjenim kućanstvima na području Općine Konavle, anonimna je i koristiti će se samo agregirani podaci.

Poveznica na ANKETU