NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024. Zaklade Otac Ivan Fiorović

Zaklada „Otac Ivan Fiorović“, Trumbićev put 7,20210 Cavtat (u daljnjem tekstu: Zaklada), u skladu s člankom 6. Statuta Zaklade, raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Članak 1.
Zaklada će dodijeliti 6 stipendija učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja,za školsku/akademsku godinu 2023./2024. u iznosu od 200,00 eura mjesečno i to za učenike i studente koji studiraju odnosno školuju se izvan Dubrovačko-neretvanske županije.
Za studente koji studiraju na području Dubrovačko-neretvanske županije stipendija iznosi 150,00 eura mjesečno.

Članak 2.
Zaklada će dodijeliti 2 stipendije nadarenim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024. u iznosu od 200,00 eura mjesečno i to za učenike i studente koji studiraju odnosno školuju se izvan Dubrovačko-neretvanske županije.
Za studente koji studiraju na području Dubrovačko-neretvanske županije stipendija iznosi 150,00 eura mjesečno.

Članak 3.
Stipendije će se dodjeljivati u trajanju od 10 mjeseci,počevši od siječnja 2024.godine do (zaključno) listopada 2024.godine.

Članak 4.
Na Natječaju za stipendiranje za školsku godinu 2023./2024. u obzir će se uzeti prijave učenika i studenata koji ispunjavaju sljedeće kriterije:
1. Imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Općine Konavle najmanje jednu godinu prije podnošenja prijave za stipendiju.
2. Da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi 4,5 ili više,za nadarene.
3. Da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi najmanje 3,5 ili više, za one slabijeg imovnog stanja.
4. Da nisu stariji od 25 godina.
5. Da nisu,osim iz opravdanih razloga,ponavljali godinu studija.
6. Da su u potrebi za dodjelu stipendije zbog težih materijalnih,zdravstvenih ili socijalnih prilika,sukladno članku 6. Statuta Zaklade.

Članak 5.
Valjana prijava na Natječaj moguća je isključivo uz cjelokupnu traženu natječajnu dokumentaciju:
U prijavi je potrebno navesti:
1. Ime i prezime.
2. OIB.
3. Adresu prebivališta odnosno boravišta.
4. E-mail adresu.
5. IBAN žiro računa.
6. Naziv i mjesto Sveučilišta.

Prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:
1. Potvrda o prebivalištu.
2. Preslik osobne iskaznice.
3. Potvrda o upisu u školsku/akademsku godinu 2023./2024.
4. Prijepis ocjena iz dosadašnjeg školovanja/studiranja
5. Motivacijsko pismo i životopis s razlozima za dodjelu stipendije.
6. Izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka.
7. Izjava o suglasnosti za objavu rezultata natječaja na web stranicama.
8. Izjava o neprimanju neke druge stipendije.
9. Potvrde o primanjima članova zajedničkog kućanstva za prethodna tri mjeseca (listopad,studeni i prosinac 2023.g.)
10. Izjava o zajedničkom domaćinstvu.

Članak 6.
Prijave na natječaj potrebno je poslati isključivo putem elektroničke pošte na e-mail: zakladaivanfiorovic@gmail.com

Prijave se zaprimaju zaključno do 7. veljače 2024.g., a podnose se na hrvatskom jeziku. Prijave poslane nakon navedenog datuma ili drugim načinom osim navedenog, te nepotpuni zahtjevi za stipendiranje, neće se razmatrati. Kandidati čiji se zahtjevi sukladno uvjetima iz natječaja uzmu u razmatranje, biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 15 radnih dana nakon dana zaključivanja natječaja i to putem objave na WEB stranici Općine Konavle.

Članak 7.
Ukoliko se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz ovog Natječaja,Upravno vijeće Zaklade će razmotriri i molbe kandidata koji imaju i niži prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju odnosno studiranju.

Članak 8.
Sa kandidatima kojima Zaklada dodijeli stipendije sukladno provedenom Natječaju i Statutu Zaklade, potpisat će se ugovor o dodjeli stipendije,a novčani iznos stipendije isplaćivat će se na račun korisnika stipendije kod poslovne banke.

U Cavtatu, 24. siječnja 2024.g.

Upravitelj Zaklade

Juraj Magud,dipl.iur.,v.r.

DOKUMENTACIJA:

Prijavnica

Izjava o neprimanju druge stipendije

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva