Javni uvid u elaborat izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta u Konavlima

JAVNI POZIV

Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko – neretvanske je temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21, 114/22), kao pravna osoba koja na području Dubrovačko – neretvanske županije upravlja lokalnim odnosno županijskim cestama u vlasništvu Republike Hrvatske, započela postupak evidentiranja lokalnih odnosno županijskih cesta u zemljišnim knjigama.

Ovim javnim pozivom se građani obavještavaju kako je vezano za navedeno izrađen geodetski elaborat izvedenog stanja za sljedeće lokalne i županijske ceste:

– lokalna cesta LC69051 (Uskoplje (ŽC6239) – Duba Konavoska) u k.o. BROTNICE, DUBA KONAVOSKA, JASENICE, STRAVČA i USKOPLJE,
– lokalna cesta LC69052 (Kuna Konavoska – Pridvorje (ŽC6239)) u k.o. PRIDVORJE, LOVORNO i KUNA KONAVOSKA,
– lokalna cesta LC69054 (Komaji (DC8 – ŽC6240)) u k.o. KOMAJI,
– lokalna cesta LC69055 (Radovčići (ŽC6240) – Gruda (DC8)) u k.o. RADOVČIĆI i GRUDA,
– lokalna cesta LC69059 (Palje Brdo – Pločice (DC8)) u k.o. PALJE BROD i PLOČICE,
– županijska cesta ŽC6239 (Zvekovica (DC8) – Ljuta (ŽC6241)) u k.o. DRVENIK, GABRILI, LOVORNO, LJUTA, MIHANIĆI, PRIDVORJE, OBOD i USKOPLJE,
– lokalna cesta L69079 (Vitaljina (D516 – Park Prevlaka) u k.o. VITALJINA.
– županijska cesta ŽC6240 (Čilipi (DC8) – Radovčići – Đurinići (DC516)) u k.o. KOMAJI, POPOVIĆI, RADOVČIĆI, POLJICE, PLOČICE i ĐURINIĆI
– županijska cesta ŽC6242 (Molunat (ŽC6240 – nerazvrstana cesta)) u k.o. ĐURINIĆI,
– županijska cesta ŽC6266 (Zvekovica (ŽC6239) – Pridvorje – Ljuta (ŽC6241)) u k.o. ČILIPI, LOVORNO, LJUTA, MIHANIĆI, USKOPLJE, PRIDVORJE, OBOD i MOČIĆI

Geodetski elaborat izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta izradila je tvrtka REPER d.o.o. za geodetska premjeravanja, projektiranje i usluge, ZAGREB, AVENIJA DUBROVNIK 10.

Uvid u elaborat građani će moći obaviti od 07. 02. 2024. g., u vremenu od 07:00 do 15:00 sati, u prostorijama Doma kulture Čilipi, Bistroče 68, Čilipi.