Uređenje hortikulture na parkingu u Cavtatu

Na temelju stručnih preporuka, a s obzirom na dotrajalost borova, a i oštećenja koja su nastajala na asfaltnom sloju te štete na parkiranim vozilima, Općina Konavle u suradnji sa ČIZK je pristupila otklanjanju istih, sanaciji parkirnih površina te hortikulturalnom uređenju, odnosno sadnji novih tamarisa.