Ulaganja u infrastrukturu: U suradnji s mjesnim odborima uređene kamene podzide u Pločicama kao i pristupni put prema crkvi u Gabrilima

Općina Konavle nastavlja ulaganja u komunalnu infrastrukturu. U suradnji sa Mjesnim odborom Pločice uređene su kamene podzide i suhozidi, a sa Mjesnim odborom Gabrile uređen je i proširen pristupni put i uređeni suhozidi prema crkvi sv. Dimitrija.