Od 33 odobrena prekogranična projekta, čak tri za Općinu Konavle!

Općini Konavle odobrena su tri projekta u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027, ukupne vrijednosti iznad 1,5 milijuna eura na strani Opine Konavle.

Od 217 prijavljenih projekata na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru INTERREG VI-A IPA Programa Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2021.-2027., odobrena su ukupno33, od čega su tri projekta u kojima je Općina Konavle jedan od projektnih partnera.

Općini Konavle odobreni su projekti u okviru tri specifičnog cilja – 1.1. Istraživanje i razvoj, 2.4. Prilagodna klimatskim promjenama te 2.6. Promocija i tranzicija na cirkularnu i učinkovitu ekonomiju, zajedničke ukupne vrijednosti za Općinu Konavle iznad 1,5 milijuna eura, od čega je 85% financirano od EU.

U okviru specifičnog cilja 1.1. Istraživanje i razvoj Općini Konavle odobren je projekt CROSSMART, koji ima za cilj razviti i unaprijediti inovacijske kapacitete poljoprivrednika i poboljšati njihov pristup naprednim tehnologijama. Kroz projekt će Općina Konavle uspostaviti laboratorijski centar koji će sadržavati potrebnu laboratorijsku opremu za kontrolu kvalitete proizvoda, a za provođenje pilot projekta nabaviti će se i meteorološke stanice, dronovi, kao i senzori za praćenje kvalitete tla. Glavni partner na projektu je Centar za poduzetništvo Dubrovačko- neretvanske županije, a projektni partneri su Ured za europske integracije kantona Središnja Bosna, Općina Tuzi, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Udruženje za gospodarski razvoj REDAH.

U okviru specifičnog cilja 2.4. Prilagodba klimatskim promjenama Općini Konavle je odobren projekt WATERLINK kojemu je glavni cilj kontrola kvalitete vode (za što će se u okviru projekta nabaviti suvremeni laboratorij) te dodatno smanjenje gubitaka tehničke vode, s obzirom da se radi o povezanim vodoopskrbnim sustavima prekograničnog područja. To će se postići uspostavom daljinske kontrole potrošnje vode i stvaranjem nadzornog centra za nadzor svih parametara sustava i detekciju gubitaka. Projekt također uključuje izradu Zajedničkog akcijskog plana za upravljanje vodom, a sve će to doprinijeti općem cilju projekta omogućavanjem učinkovitog praćenja i smanjenja gubitaka vode kroz poboljšane prakse upravljanja vodom. Glavni partner je Grad Trebinje, dok su uz Općinu Konavle projektni partneri Vodovod i kanalizacija Herceg Novi te Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

U okviru specifičnog cilja 2.6. Promocija i tranzicija na cirkularnu i učinkovitu ekonomiju Općini Konavle odobren je projekt „T0 0 WASTE“, koji ima za cilj promicanje održivog upravljanja otpadom i prelazak na kružnu i resursno učinkovitu ekonomiju. Jedna od glavnih aktivnosti za Općinu Konavle jest nabava komunalne opreme koja će značajno unaprijediti sustav upravljanja otpadom. Kroz projekt će se nabaviti dva specijalizirana vozila za prikupljanje odvojenog otpada te polupodzemni spremnici za odvajanje otpada, a kroz zajedničke radionice dodatno će se povećati i kompetencije komunalnih zaposlenika. Također, u okviru projekta dodatno će se na pojedinim lokacijama postaviti videonadzor radi sprječavanja ilegalnog odlaganja otpada i osiguranja čistoće okoliša, te ozeleniti i javne površine. Glavni partner projekta je Općina Tuzi, dok je uz Općinu Konavle projektni partner i Grad Mostar.