Poziv na sjednicu Općinskog vijeća (utorak 28. svibnja u 19 sati)

Sazivam 19.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 28. svibnja 2024.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023.g.
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda za 2023.g.
3. Izvještaj o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023.g.
4. Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infratsrukture za 2023.g.
5. Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2023.g.
6. Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2023.g.
7. Izvještaj o izvršenju programa socijalno zdravstvenih potreba za 2023.g.
8. Izvještaj o izvršenju programa utroška turističke pristojbe za 2023.g.
9. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2023.g.
10. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Konavle za 2024.g.
12. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje bez naknade nefinancijske imovine proračunskom korisniku Javna vatrogasna postrojba Konavle.
13. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje bez naknade nefinancijske imovine društvu u vlasništvu Općine – Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi za zaduživanje kod PBZ – LEASING d.o.o. Zagreb radi nabavke komunalnog vozila.
15. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – financijski izvještaj za 2023.g.
16. Konavosko komunalno društvo – financijski izvještaj za 2023.g.
17. Poslovna zona Čilipi – financijski izvještaj za 2023.g.
18. Muzeji i galerije Konavala – financijski izvještaj za 2023.g.
19. Dječji vrtići Konavle – financijski izvještaj za 2023.g.
20. Javna vatrogasna postrojba Konavle- financijski izvještaj za 2023.g.
21. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle – financijski izvještaj za 2023.g.
22. Zaklada Otac Ivan Fiorović – financijski izvještaj za 2023.g.
23. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru u Općini Konavle 2024. – 2028.g.
24. Prijedlog Zaključka o nadopuni jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta.
25. Prijedlog dopune Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

KLASA:024-02/24-01/19
UR.BROJ:2117-02-03/1-24-1