Home » Akti Općine

Akti Općine

Statut Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/21)
Poslovnik Općinskog Vijeća (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/21)
Statut Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14)
Izmjene i dopune Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/16)
Poslovnik Općinskog Vijeća
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle
Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (2017.)
Pravilnik o unutarnjem redu
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu I. (2018.)
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu II. (2018.)
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu III. (2018.)
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu IV. (2018.)
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu V. (2018.)
Pravilnik o protokolu Općine Konavle
Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (30. listopada 2020.)

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2025. GODINE

Provedbeni program Općine Konavle za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Prilog 1.