Articles by: Ana

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

OPĆINA KONAVLE Trumbićev put 25, Cavtat, 21. rujna 2017. god. Povjerenstvo za provedbu natječaja Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI Poziva se PERICA PUŠIĆ kao kandidat koji […]

Read More

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – Njegovateljica (Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“)

Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/15) i suglasnosti Osnivača ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ raspisuje NATJEČAJ 1. za zasnivanje radnog […]

Read More

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća (28. rujna 2017. godine, 18 sati)

Općinsko vijeće Sazivam 2.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 28.rujna 2017.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati. Za sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017.g. 2. Prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Konavle za […]

Read More

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: ZSN), općinski načelnik Općine Konavle raspisuje NATJEČAJ za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme: Pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove […]

Read More

Natječaj za posao čistačice i pomoćnog kuhara – Dom za starije i nemoćne osobe ”Konavle”

Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe ”Konavle” te suglasnosti Upravnog vijeća, ravnateljica Doma za starije i nemoćne ”Konavle” raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova radnog mjesta […]

Read More

Odluku o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2017/2018.

Odluku o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2017/2018.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle” broj 6/14) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2017. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 12/16 ) Općinski načelnik dana 19. srpnja 2017. godine donosi ODLUKU o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i […]

Read More

Zaključak o sufinanciranju prijevoza studenata

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2017. ( Službeni glasnik Općine Konavle 12/16 ) općinski načelnik donosi ZAKLJUČAK I. Odobrava se sufinanciranje prijevoza u visini 50% cijene koštanja prijevozne karte […]

Read More