Home » Flood and fire

Flood and fire

Naziv projekta: Flood & Fire

Broj projekta: HR-BA-ME376

Program: lnterreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014- 2020

Prioritetna os 2: Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti

Specifični cilj: Promicanje i poboljšanje zaštite okoliša i prirode i sustava upravljanja za sprječavanje rizika

Projektni partneri: Općina Herceg Novi (glavni partner) te projektni partneri Općina Konavle, Općina Ravno, Grad Trebinje te Institut za razvoj i napredak Hercegovine

Ukupna vrijednost projekta: 1.851.353,00 eura

Iznos EU sufinanciranja: 1.573.650,05 eura (85%)

Proračun Općine Konavle: 417.339,00 eura (EU sufinanciranje 85% u iznosu od  354.738,15 eura)

Trajanje projekta: 15.08.2020.-14.08.2022.

Opis projekta: Glavni cilj projekta jest povećati spremnost obuhvaćenog prekograničnog područja za pravovremenu i kvalitetnu reakciju na prirodne katastrofe, kao i na katastrofe nastale utjecajem čovjeka te ublažiti posljedice istih. Projektom će se ojačati kapaciteti lokalnih zajednica kako bi se izbjegle sporadične i ad-hoc zajedničke intervencije, te će na kraju projekta u Herceg Novom biti uspostavljen Komunikacijski centar za upravljanje katastrofama koji će služiti kao platforma za bolju koordinaciju inicijativa za upravljanje rizikom od katastrofe na prekograničnoj razini. Također, projekt će rezultirati i uspostavom holističkog informativnog sustava ranog upozoravanja za preventivnu zaštitu od poplave.

Aktivnosti projekta: U skladu s projektnom prijavom, Općina Konavle će projektom nabaviti specijalizirano vatrogasno vozilo, terensko vozilo koje ima pristup nepristupačnim područjima, 25 setova osobne opreme za interventno osoblje, 10 para walkie talkie-ja s ciljem poboljšanja komunikacije te dron koji će biti opremljen sa posebnim senzorima za toplinu s ciljem brže reakcije na požare. 

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

 

Za više informacija o INTERREG IPA Programu Prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014 -2020 kliknite ovdje