Home » Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Konavlima

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Konavlima

Europski strukturni i investicijski fondovi

Svrha projekta je povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao i smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Najvažniji dio projekta je izgradnja i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta uz provedbu edukativnih aktivnosti.

Opći cilj je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u RH.

Cilj projekta je osigurati odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na području Općine Konavle, gradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta (Popovići Polje) u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište te rješavanja problema nepropisnih odlagališta. Period provedbe projekta je od 21.02. 2019. do 21.7 2020.

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta je 5.797.122,50 kuna, a iznos koji sufinancira EU 4.500.000,00 kuna kroz gore navedeni Program. Više detalja o svim programima financiranja EU-a može naći na web linku www.strukturnifondovi.hr

Tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. trenutno raspolaže jednim reciklažnim dvorištem na području Općine Konavle. Sama definicija reciklažnog dvorišta kaže da se radi o nadziranom ograđenom prostoru namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju određenih količina posebnih vrsta otpada.

Reciklažno dvorište „Popovići“ se nalazi u sklopu naselja Popovići, koji čine jedno od 32 naselja u Općini Konavle. Samo reciklažno dvorište sadrži i sortirnicu otpada kao kosnu vagu za teška vozila, čime je njegova funkcionalnost veća nego što standardno reciklažno dvorišta imaju. Ovim se želi naglasiti da je u sklopu samog objekta moguće organizirati cjelokupni proces razvrstavanja te pripreme reciklažnog otpada za transport.

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.