Home » Izmjene i dopune PPUOK u postupku donošenja

Izmjene i dopune PPUOK u postupku donošenja

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Općine Konavle – Prijedlog plana za javnu raspravu

Grafički dio

Tekstualni dio