Home » Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80.  stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljujemo ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Doma za starije i nemoćne osobe Konavle  kao Naručitelja i s njima povezane osobe  u sukobu interesa u smislu članka 76. istog Zakona.