Home » Javna vatrogasna postrojba

Javna vatrogasna postrojba

 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80.  stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), objavljujemo ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Javne vatrogasne postrojbe Konavle kao Naručitelja i s njima povezane osobe  u sukobu interesa u smislu članka 76. istog Zakona.