Informacije

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo […]

Read More

Opće informacije

  Sve informacije su objavljene u pdf formatu!   Prijava za premiju tekuće poljoprivredne proizvodnje u 2012.godini Prijava za sadnju u 2012.godini