Home » Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

II. Općinsko vijeće broji 15 članova izabranih na izborima održanima 21.svibnja 2017.g.:

 • Ivo Simović – HDZ
 • Juraj Magud – HDZ
 • Paula Janović – HDZ
 • Pero Kapetanić – HDZ
 • Mario Dimnić – HDZ
 • Ivo Cvjetković – HDZ
 • Vlaho Ljutić – HDZ
 • Vlaho Mihatović – NL
 • Mislav Burđelez – NL
 • Luko Šubašić – NL
 • Srđan Meštrović– NL
 • Vlaho Mujo – HSS
 • Lucija Miljanić Macan– HSS
 • Ivo Car – DDS
 • Ljubica Brailo – SDP

Predsjednik Općinskog vijeća

 • Ivo Simović

Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća

 • Lucija Miljanić Macan

Drugi potpredsjednik Općinskog vijeća

 • Luko Šubašić

Radna tijela Općinskog vijeća:

1. Mandatni odbor

 • Juraj Magud – predsjednik
 • Vlaho Ljutić – član
 • Vlaho Mujo – član

2. Odbor za izbor i imenovanja

 • Paula Janović – predsjednik
 • Pero Kapetanić – član
 • Mario Dimnić – član
 • Niko Đivanović – član
 • Srđan Meštrović – član

3. Odbor za Statut i Poslovnik

 • Vlaho Mujo – predsjednik
 • Tea Đurović Azinović – član
 • Juraj Magud – član

4. Odbor za proračun i financije

 • Pero Kapetanić – predsjednik
 • Ivo Cvjetković – član
 • Lucija Miljanić Macan – član

5. Odbor za dodjelu javnih priznanja

 • Ivo Simović – predsjednik
 • Ivan Rodić – član
 • Ivo Cvjetković – član
 • Matija Novaković – član
 • Ljubica Brailo – član