Home » Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Konavle