Home » Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016., opći i posebni dio