Home » Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Konavle za 2019. opisni i financijski dio, objava