Home » Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014, opći i posebni dio