Home » Obrazloženje Proračuna Općine Konavle za 2024-2026., opći i posebni dio