Home » Obrazloženje Proračuna 2015.-2017., Općina Konavle (Sl.gl. 10-14)