Home » Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015., opći i posebni dio