Home » Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. financijski dio