Home » Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014, opći i posebni dio