Home » Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle 2013., opći i posebni dio