Uncategorised

UPU 49 Mihanići – Prijedlog plana (grafički dio)

1. Korištenje i namjena površina  2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – Prometna i ulična mreža 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – Telekomunikacijski i elektroenergetski sustav 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – Vodnogospodarski sustav 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA – Krajobraz, Ekološka mreža RH (Natura 2000), Staništa 4.1. NAČINI […]

Read More

UPU 88 2017. tekstualni dio – travanj 2017.

  iidupu_88_pp Prilozi: Naslovnica   1_Postupak Zahtijevi i mišljenja iz čl.79 i 94 Izvješće o prethodnoj raspravi Izvješće o javnoj raspravi Evidencija postupka Sažetak iz prvog postupka   2_Postupak Sažetak prijedloga plana Pret.mišljenje MZO Izvješće o JR Evidencija postupka izrade i donošenja

UPU 88 2017. grafički dio – travanj 2017.

Korištenje i namjena površina Infrastrukturni sustavi i mreže – prometna mreža, pošta i elektroničke komunikacije Infrastrukturni sustavi i mreže – elektroenergetika Infrastrukturni sustavi i mreže – vodoopskrba i odvodnja Uvjeti korištenja i zaštite površina Staništa Načini i uvjeti gradnje

UPU 88 2017. grafički dio

Korištenje i namjena površina Infrastrukturni sustavi i mreže – prometna mreža, pošta i elektroničke komunikacije Infrastrukturni sustavi i mreže – elektroenergetika Infrastrukturni sustavi i mreže – vodoopskrba i odvodnja Uvjeti korištenja i zaštite površina Staništa Načini i uvjeti gradnje

Izbori_MO_2016_lista

Brotnice, Šilješci, Jasenice Cavtat Čilipi Drvenik Duba Konavoska Dubravka Gabrili Gruda Komaji Kuna Konavoska Lovorno Ljuta Mihanići Mikulići Močići Molunat Obod Pločice Poljice Popovići Pridvorje Radovčići Stravča Uskoplje Vitaljina Vodovađa Zvekovica Zbirna lista MO 2016.

Izbori_MO_2016

Lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle koji će se održati 21 kolovoza 2016. godine po mjesnim odborima Zbirna lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle koji će se održati 21 kolovoza 2016. godine. Rješenje o određivanju biračkih mjesta Rješenje o imenovanju biračkih odbora Rezultati izbora […]

Read More

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

Dječji vrtić Konavle Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat Klasa: 400-02-16-01/03 Ur.broj:2117-104-03-16-03 Cavtat, 30. lipnja 2016. Na temelju članka 20. stavak. 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11 ) Ravnateljica Dječjeg vrtića Konavle donosi IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU U Planu nabave za 2016. godinu od […]

Read More

PRIJAVITE NELEGALNA ODLAGALIŠTA

Naišli ste na nelegalno odlagalište smeća ili krupnog otpada? Budite savjestan građanin i prijavite mjesto našim komunalnom redarstvu! Samo zajedno možemo do lijepih i zelenih Konavala kakvim se ponosimo, stoga molimo sve stanovnike naše Općine da prijave odlagališta smeća i krupnog otpada za koja sumnjaju da su nelegalno ostavljena. Odlagalište […]

Read More