Uncategorised

Prostorni plan uređenja Općine Konavle (izvornik) – siječanj 2015.

GRAFIČKI DIO 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA  (M 1:25000) Korištenje i namjena prostora 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI  (M 1:25000) Cestovni, željeznički, pomorski i zračni promet Pošta i telekomunikacije Energetski sustav – ElektroenergetikaVodnogospodarski sustav – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda te melioracijsko navodnjavanje Vodnogospodarski sustav – Uređenje vodotoka i voda te melioracijska […]

Read More

UPU ZLD 2015 (grafički dio)

  Postojeće stanje ( 8 MB) Namjena površina (9,3 MB) Cestovni promet ( 11,2 MB) Zračni promet (7,6 MB) Elektroenergetika (6,2 MB) Vodno gospodarstvo (6,7 MB) Zaštita (6,3 MB) Načini i uvjeti gradnje (8 MB)

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE

O nama Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ustanova je čiji je osnivač Općina Konavle, namijenjena građanima starije životne dobi s ciljem podizanja kvalitete njihovog života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći. Prostori doma izgrađeni su i opremljeni prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i […]

Read More

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE – FORMULAR

O nama Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ustanova je čiji je osnivač Općina Konavle, namijenjena građanima starije životne dobi s ciljem podizanja kvalitete njihovog života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći. Prostori doma izgrađeni su i opremljeni prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i […]

Read More

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE (3)

O nama Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ustanova je čiji je osnivač Općina Konavle, namijenjena građanima starije životne dobi s ciljem podizanja kvalitete njihovog života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći. Prostori doma izgrađeni su i opremljeni prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i […]

Read More

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba (2)

       JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za neposredno subvencioniranje projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ (sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori)  PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: Tekst natječaja Pravilnik Prijavni obrazac Ugovor OIE Vrijednosni kupon Zahtjev za isplatu subvencije   JAVNI NATJEČAJ za […]

Read More

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba

       Krenuo natječaj za povećanje energetske učinkovitosti Dugoočekivani natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost konačno je danas i krenuo. Ovim natječajem se može doći do subvencija čak i do 168.000 kn za promjenu fasade,vanskje stolarije te postavljanje solarnih korektora. Na stranicama Fonda fzoeu.hr su objavljeni detalji […]

Read More