Uncategorised

Financijska izvješća

Financijska izvješća članova Općinskog vijeća  Miho Drobac Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Financijsko izvješće za 2013. Obavijest o primljenim donacijama za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014. Godišnji financijski izvještaj i izvješće o primljenim donacijama za 2014.godinu Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja i godišnje financijsko […]

Read More

Prostorni plan uređenja općine Konavle – izmjene i dopune 2014.

GRAFIČKI DIO 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA List 1: Korištenje i namjena prostora 1:25.000 (11,77 MB) 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI List 2a: Infrastrukturni sustavi Cestovni, željeznički, pomorski i zračni promet 1:25.000 (9,91 MB) List 2b: Infrastrukturni sustavi Pošta i telekomunikacije 1:25.000 (9,77 MB) List 2c: Infrastrukturni sustavi Energetski sustav – Elektroenergetika […]

Read More

Prostorni plan uređenja općine Konavle

  GRAFIČKI DIO 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA  (M 1:25000) Korištenje i namjena prostora 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI  (M 1:25000) Cestovni, željeznički, pomorski i zračni promet Pošta i telekomunikacije Energetski sustav – ElektroenergetikaVodnogospodarski sustav – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda te melioracijsko navodnjavanje Vodnogospodarski sustav – Uređenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja […]

Read More

Urbanistički planovi

Urbanistički plan uređenja naselja – Popovići(11/2011) Tekstualni dioGrafički dio   Urbanistički plan uređenja – Gruda(10/2011) Tekstualni dioGrafički dio   Urbanistički plan uređenja – Gruda-Radna zona(10/2011) Tekstualni dioGrafički dio   Urbanistički plan uređenja – Popovići-Kopačica(10/2011) Tekstualni dioGrafički dio   Urbanistički plan uređenja – Molunat(12/2011) Tekstualni dioGrafički dio   Urbanistički plan uređenja […]

Read More

UPU ZLD (tekstualni dio) ponovljena JR

  Sažetak za ponovljenu javnu raspravu (6 MB) UPU Zračna luka Dubrovnik 1 – knjiga 1 (5 MB) UPU Zračna luka Dubrovnik 1 – knjiga (86 MB)* * Prilikom skidanja dokumenta obratite pažnju na njegovu veličinu, preuzimanje na sporijim internet vezama može dulje potrajati!  

UPU ZLD 2016 (tekstualni dio) prijedlog plana za JR

   Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi”, prijedlog plana za javnu raspravu 01/2016 – sažetak   Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi”, prijedlog plana za javnu raspravu 01/2016 – tekst * Prilikom skidanja dokumenta obratite pažnju na njegovu veličinu, preuzimanje na sporijim internet vezama […]

Read More

UPU ZLD (grafički dio) ponovljena JR

  Postojeće stanje (8 MB) Namjena površina (9,6 MB) Cestovni promet ( 11,6 MB) Zračni promet (8,5 MB) Elektroenergetika (6,3 MB) Vodno gospodarstvo (7 MB) Zaštita (6,4 MB) Načini i uvjeti gradnje (8,8 MB)

UPU ZLD 2016 (grafički dio) prijedlog plana za JR

    Namjena površina  Načini i uvjeti gradnje NAPOMENA!  Zbog tehničkih problema koje smo imali na našoj stranici, a koji su uzrokovali nemogućnost preuzimanja pojedinih dokumenata, ispričavamo se svim našim korisnicima i molimo da nam takve i slične nedostatke odmah jave na mail ili telefon Općine, kako bi iste što […]

Read More

Akti Općine

  Statut Općine Konavle     Poslovnik Općinskog Vijeća     Odluka o ustrojstvu UO Konavle     Pravilnik o unutarnjem redu     Pravilnik o protokolu Općine Konavle     Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole     Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti