Uncategorised

Prostorni plan – knjiga II

Knjiga II – Odredbe za provođenje Preuzimanje Knjiga 2 (1,20 MB) Sadržaj: II ODREDBE ZA PROVOĐENJE 1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA 2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 2.2.1.1. Regulacijska i građevinska linija, udaljenost od susjednih međa 2.2.1.2. Visina 2.2.1.3. Oblikovanje i urbana oprema 2.2.1.4. Uporaba, odnosno namjena zgrade 2.2.1.5. Prometni […]

Read More

Postorni plan – knjiga I

Knjiga I – Polazišta i ciljevi prostornog razvoja i uređenja, Plan prostornog uređenja Preuzimanje Knjiga 1 (2,33 MB) Bujična korita sa slivnim područjima 1:25.000 (4,90 MB) Sadržaj: A. TEKSTUALNI DIO I. OBRAZLOŽENJE 0. UVOD 1. POLAZIŠTA 1.1.1.1. Geoprometni položaj, stanovništvo i naseljenos 1.1.1.2. Naselja i stanovanje 1.1.1.3. Stanovanje i stanovi […]

Read More