Home » Urbanistički planovi

Urbanistički planovi

II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Konavle

Grafički dio

Tekstualni dio:

Prilozi:

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1“.

Grafički dio

Tekstualni dio:

Prilozi:

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja “Popovići”, 05/2020, Izvornik

Grafički dio

Tekstualni dio

IID UPU Popovići

PRILOZI:

Urbanistički plan uređenja naselja “Popovići” 07/2020, Pročišćeni izvornik

Grafički dio

Tekstualni dio

Urbanistički plan uređenja naselja “Popovići” 07/2020, Pročišćeni izvornik

Urbanistički plan uređenja naselja – Popovići (01/2012)

Tekstualni dio

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja – Gruda (04/2011)

Tekstualni dio

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja – Gruda-Radna zona (04/2011)

Tekstualni dio

 

Grafički dio

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene „Kopačica“ – Popovići (UPU 88)(03/2017.) Pročišćeni izvornik

Tekstualni dio

Prilozi

1 Postupak

2 Postupak

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja – Molunat (08/2011)

Tekstualni dio

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja – Cavtat sa Zvekovicom (10/2018)

Tekstualni dio

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja – Cavtat sa Zvekovicom – Pročišćeni izvornik (3/2016)

Tekstualni dio

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja ”Mihanići” – Izvornik

Tekstualni dio

Grafički dio

* Prilikom skidanja dokumenta obratite pažnju na njegovu veličinu, preuzimanje na sporijim internet vezama može dulje potrajati!