Home » Ustroj Općine

Ustroj Općine

Odlukom Općinskog vijeća Općine Konavle od 12.prosinca 2014.g. (Službeni glasnik Općine Konavle br.10/14)uređeno je ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Konavle.

1. Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

– Pročelnik – Mario Curić

 

2. Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

– Pročelnik – Miljenko Mikulić

 

3. Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove

– Pročelnik – Perica Pušić

 

4. Upravni odjel za proračun i financije

– Pročelnik – Božo Valjalo

 

5. Upravni odjel za prostorno uređenje

– Pročelnica – Željka Sršen

 

6. Služba proračunskog nadzora i unutarnje kontrole

– Pročelnica službe – Marija Milković

 

USTANOVE KOJE JE OSNOVALA I KOJIM UPRAVLJA OPĆINA KONAVLE

– Ustanova Dječji vrtići Konavle
Ustanova u kulturi Muzeji i galerije Konavala
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
Javna vatrogasna postrojba Konavle

TRGOVAČKA DRUŠTVA KOJE JE OSNOVALA I ČIJI JE VLASNIK OPĆINA KONAVLE

Konavosko komunalno društvo d.o.o. – Čilipi
Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

TRGOVAČKA DRUŠTVA U DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU OPĆINE KONAVLE

Zračna luka Dubrovnik d.o.o., (udjel u vlasništvu 15 posto)
Sanitat Dubrovnik d.o.o., (udjel u vlasništvu 12,7 posto)
Libertas Dubrovnik d.o.o., (udjel u vlasništvu 12,1 posto)
Vrtlar Dubrovnik d.o.o., (udjel u vlasništvu 9,87 posto)
Boninovo Dubrovnik d.o.o., (udjel u vlasništvu 8,41 posto)
Čistoća Dubrovnik d.o.o., (udjel u vlasništvu 5,73 posto)

Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (2017.)