Home » Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (2017.)