Konavoski vez zaštićen kao hrvatsko kulturno dobro

Postupak dokazivanja da izrada konavoskog veza zaslužuje status nematerijalnog kulturnog dobra trajao je nešto više od godinu dana. Nositelji projekta, Antonia Rusković Radonić i AR Atelier, Matica Hrvatska ogranak Konavle, Muzeji Konavle, KUD Ćilipi, KUD Stjepan Radić te osnovne škole Gruda i Cavtat, uspjeli su osigurati da se zaštiti umijeće izrade, što je puno bolje za očuvanje veza u budućnosti, nego da se zaštitilo samo ‘mrtvo’ povijesno tkivo. 

„Ovom će zaštitom, vjerujem, biti lakše provoditi programe u lokalnoj zajednici, a i doći do sredstava za njih. Moramo raditi na opstanku konavoskog veza kao rukotvorstva sa strogo zadanim pravilima i svojim specifičnim uzorcima. Nalazimo se u vremenu u kojemu se vrlo malo veze, a i to što se veze je uglavnom za potrebe izrade suvenira. Tržište koje je prepuno jeftinih uvoznih suvenira smanjuje cijenu domaćim rukotvorinama, pa žene vezu što manje, a sve utkanice koje koriste nazivaju konavoskim vezom, pa se iz ponuđenog potpuno izgubila točna informacija o tome što konavoski vez ustvari jest. Razlika između pojma konavoski vez u prošlosti i ovoga što je danas u ponudi je tolika da se jedva nalaze zajedničke osobine“ – rekla je Antonia Rusković Radonić.

Treba, dakle, raditi na pravilnoj popularizaciji i jačati svijest o tome što je točno konavoski vez. Ljude treba upoznati s njegovom povijesti, osvijestiti im njegovu vrijednost, naučiti ih pravilno čuvati blago koje imaju u svojim kućama i na taj način vezu osigurati život!